201610.04
Off
2

Tratamentul fiscal al contractelor pentru drepturi de autor, PFA, contracte/conventii civile, contracte de comision

by in Blog

Legislatia de referinta

 • Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, titlurile I dispozitii generale, III Impozit pe venit si IX2 Contributii sociale;
 • HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal;
 • OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala;
 • Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;
 • Legea 287/2009 privind Codul civil (Noul Cod Civil) si Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului Civil;
 • Legea 53/2003 privind Codul muncii;
 • HG 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
 • Ordin mf 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale.
 1. Consideratii generale

O persoana fizica poate desfasura activitati de prestari servicii sub diverse forme, determinate in functie de mai multi factori, cum ar fi: tipul serviciului prestat, durata acestuia, frecventa, subordonarea prestatorului fata de beneficiarul serviciului.

Astfel, in cazul in care prestatiile sunt in cadrul unei profesii sau desfasurate cu ritmicitatea unei profesii (deci nu ocazionale), in lipsa unui contract de munca prestatorul are obligatia inregistrarii sale fiscale, ca persoana fizica inregistrata fiscal sau ca societate comerciala, dupa caz. Contractul dintre parti va deveni unul comercial intre doua entitati juridice (persoana fizica inregistrata fiscal putând fi asimilata in acest caz cu persoana juridica).

Obligatia de inregistrare fiscala survine in cazul in care activitatea prestata nu este una determinata (o anumita lucrare, un anumit proiect), ci poate fi asimilata unei prestatii cu titlu de profesie/meserie sau o activitate prestata aceluiasi beneficiar in mod repetat, pe o perioada nelimitata in timp.

Un alt aspect important il reprezinta relatia dintre prestator si beneficiarul serviciului. Astfel, orice activitate, mai putin cele care genereaza venituri din profesii liberale si drepturi de autor, poate fi reconsiderata de organul fiscal ca fiind activitate dependenta, daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

 1. a) prestatorul se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul venitului si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin, modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru; alte indicii de subordonare ar putea fi existenta unei adrese de email alocata persoanei fizice pe domeniul beneficiarului sau cartea de vizita a prestatorului indicand pozitia in cadrul societatii beneficiare;
 2. b) in prestarea activitatii, persoana fizica foloseste exclusiv baza materiala a beneficiarului, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, birotica, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
 3. c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale prestatorului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare sau alte cheltuieli de aceasta natura;
 4. d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna in contul prestatorului, de exemplu plata remuneratiei pentru 12 luni din an, considerandu-se ca in mod natural o persoana fizica lucreaza 11 luni pe an, una fiind dedicata odihnei.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca fiind activitate dependenta, se asimileaza veniturile obtinute celor derivate dintr-un contract de munca, datorandu-se astfel impozitul pe venit si contributiile sociale, atat cele aferente persoanei fizice beneficiare cat si cele datorate de persoana juridica platitoare a venitului.

Avand in vedere ca autoritatile fiscale/autoritatile competente in materia dreptului muncii au adesea tendinta de a considera ca prin diverse tipuri de contracte incheiate de persoane fizice prestatoare, altele decat contracte de munca, se deghizeaza de fapt un raport juridic de munca ce trebuia transpus intr-un contract de munca, recomandam ca incheierea de astfel de contracte sa fie facuta cu maxim de prudenta si avand ca obiect numai prestatii ocazionale si pe o perioada de timp determinata.

Din punct de vedere fiscal, in sfera veniturilor din activitati independente intra trei tipuri de venituri, respectiv: veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, veniturile comerciale si veniturile din profesii libere.

Veniturile din profesii libere sint veniturile obtinute din desfasurarea in mod independent a unor profesii reglementate, ca profesiile medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, arhitect, si nu fac obiectul prezentului raport.

Vom analiza in continuare veniturile din drepturi de autor si veniturile comerciale.

 1. Veniturile din drepturi de autor

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, si altele asemenea.

Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe mentioneaza ca obiect al drepturilor de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum ar fi: a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;

 1. b) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
 2. c) compozitiile muzicale cu sau fara text;
 3. d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
 4. e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
 5. f) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
 6. g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;
 7. i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.

Constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor si operele derivate create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, cum ar fi traducerile, adaptarile, enciclopediile si antologiile.

Prin urmare, contractele incheiate de o societate care activeaza in domeniul media, cu fotografi, jurnalisti, editori care desfasoara activitati specifice, se pot incadra in categoria drepturilor de autor.

Pentru a fi considerat un venit din activitate independenta, exercitarea activitatii presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ, conform unor criterii cum ar fi: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; riscul pe care si-l asuma prestatorul; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personal angajat.

Mentionam ca, in situatia existentei unei relatii de angajare, remuneratia prestarilor rezultate din cesiunea drepturilor de proprietate intelectuala care intra in sfera sarcinilor de servici reprezinta venituri de natura salariala, conform prevederilor mentionate in mod expres in contractul dintre angajat si angajator; astfel, ele se supun impozitarii ca si venituri din salarii si nu ca venituri din drepturi de autor.

Astfel, in ipoteza angajarii acestor persoane de catre Humangest, ca angajati temporari, pentru a fi pusi la dispozitia societatii utilizatoare, relatia nu poate imbraca forma unui contract de drepturi de autor. Pe de o parte, intre persoana fizica si Humangest se va incheia un contract de munca temporara, iar pe de alta parte, intre Humangest si utilizator va exista un contract comercial.

2.1 Inregistrarea fiscala

Pentru inregistrarea fiscala, se intocmeste si se depune la administratia financiara Declaratia de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni persoane fizice romane, formular 020. In practica, organele fiscale solicita si depunerea contractului care genereaza obligatia inregistrarii.

Pentru incadrarea in sistemul public de pensii, contribuabilul care organizeaza evidenta contabila in partida simpla si obtine venituri exclusiv din drepturi de autor are obligatia depunerii la organul fiscal a Declaratiei 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.

Ulterior, aceasta declaratie se va depune anual, pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs.

Venitul asigurat nu poate fi mai mic decat 35% din castigul salarial mediu brut, adica 778 lei, si nici mai mare decat 5 salarii medii brute, respectiv 11.115 lei.

2.2 Impozitul pe venit

Impozitul anual pentru veniturile din drepturile de autor se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra diferentei dintre venitul brut, o cota de cheltuieli forfetare de 20% din venitul brut si contributiile sociale obligatorii platite.

Pentru lucrarile de arta monumentala (de exemplu lucrari de sculptura de mari dimensiuni, lucrari de decorare a unor cladiri de mari dimensiuni) se acorda o cota de cheltuieli forfetare de 25% din venitul brut.

In vederea calcularii venitului brut, persoana fizica va completa Registrul-jurnal de incasari si plati, numai rubrica de incasari, sau va efectua calculele direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit.

Cota forfetara nu se acorda in cazul in care persoana fizica utilizeaza baza materiala a societatii.

Contribuabilii au in plus posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului impozabil in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Prin aceasta metoda, se vor lua in considerare veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor, contribuabilul avand obligatia completarii Registrului-jurnal de incasari si plati si a Registrului–inventar.

Optiunea este obligatorie pentru o perioada de minim 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita automat pentru o noua perioada, daca persoana nu solicita determinarea venitului net anual pe baza cheltuielilor forfetare.

Contribuabilii care isi exercita aceasta optiune au obligatia de a depune si declaratia 220 privind estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru anul respectiv. In baza acestei estimari, organul fiscal va emite Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, formular 260. Prin aceasta decizie, contribuabilul este informat asupra platilor pe care va trebui sa le efectueze, respectiv 4 transe trimestriale, pana la data de 25 a ultimei luni a fiecarui trimestru.

La momentul platii venitului din drepturi de autor, societatea are obligatia de a retine un impozit in cota de 10% aplicat asupra diferentei dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii retinute de asemenea la sursa. Acest impozit reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre prestator.

Persoana fizica poate opta pentru retinerea impozitului ca impozit final, prin mentionarea expresa a optiunii in contractul incheiat cu societatea. In acest caz, impozitul se calculeaza in cota de 16% din venitul brut, fiind considerat impozit final.

Societatea platitoare va declara sumele retinute, respectiv impozitul si contributiile sociale, in declaratia lunara 112 si le va varsa la buget pana in data de 25 a lunii urmatoare.

In anumite situatii exceptionale, in care se retine doar impozit (a se vedea punctul 2.3 de mai jos), acesta se va declara in declaratia 100.

Impozitul retinut se va declara de catre platitorul de venit si in declaratia anuala 205.

Anual, pana in data de 25 mai a anului urmator, persoana fizica are obligativitatea intocmirii si depunerii Declaratiei anuale 200 privind venitul realizat din Romania, prin care se stabileste venitul anual impozabil. Totodata se face si regularizarea impozitului de la cota de 10% impozit retinut la sursa pana la cota anuala de16%, dupa caz.

Nu au obligatia depunerii declaratiei anuale 200 persoanele fizice care au realizat exclusiv venituri in regim de retinere la sursa in cota de 16%, impozitul fiind final.

Pe baza declaratiei anuale 200, organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, emitand in acest sens Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice, formular 250. In cazul in care rezulta diferente de impozit de achitat, acestea trebuie platite in maxim 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

2.3 Contributii sociale

Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala in regim de retinere la sursa, in conditiile in care acesta este singurul venit realizat, datoreaza contributii sociale astfel:

– contributia individuala de asigurari sociale in cota de 10,5%, aplicata asupra venitului brut realizat diminuat cu cota de cheltuiala forfetara acordata pentru impozitul pe venit; suma impozabila nu poate depasi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, respectiv 11.115 lei pentru anul 2013;

– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%, aplicata asupra venitului brut realizat diminuat cu cota de cheltuiala forfetara; in acest caz, baza de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu minim brut pe tara, actualmente 800 lei.

Societatea platitoare va retine contributiile sociale la momentul platii venitului, impreuna cu impozitul pe venit, si va vira sumele la bugetul de stat pana in data de 25 a lunii urmatoare. In acelasi timp, societatea le va declara in declaratia 112.

Contribuabilii care organizeaza evidenta contabila in partida simpla (sistem real) si obtin venituri exclusiv din drepturi de autor datoreaza contributii sociale astfel:

– contributia de asigurari sociale in cota integrala de 31,3% aplicata asupra unui venit declarat, care nu poate fi mai mic decat 35% din castigul salarial mediu brut, adica 778 lei, si nici mai mare decat 5 salarii medii brute, respectiv 11.115 lei;

– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%, aplicata asupra diferentei dintre venitul brut realizat si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestuia, exclusiv contributiile sociale; nici in acest caz, baza de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu minim brut pe tara, 800 lei.

In cazul organizarii contabilitatii in partida simpla, se datoreaza in cursul anului plati anticipate. Acestea se stabilesc de organul fiscal, in functie de venitul declarat pentru contributia de asigurari sociale in declaratia 600, respectiv in functie de venitul realizat (formular 200)/estimat (formular 220) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Organul fiscal va comunica persoanei fizice deciziile de impunere, Decizia 610 privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, respectiv Decizia 620 pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.

Contribuabilul are obligatia achitarii sumelor aferente, in 4 rate egale, pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru.

La incheierea anului, pe baza declaratiei 200 privind venitul anual efectiv, se regularizeaza si suma datorata pentru contributia de asigurari sociale de sanatate. Organul fiscal va emite Decizia de impunere anuala, iar eventualele diferente trebuie achitate in maxim 60 de zile de la data primirii deciziei.

Indiferent de optiunea exprimata pentru modul de impunere (retinere la sursa sau sistem real), persoana fizica nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de autor daca se regaseste intr-una din urmatoarele situatii:

– realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor;

– este persoana fizica autorizata;

– realizeaza venituri din profesii libere;

– realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile;

– realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– realizeaza venituri din pensii mai mici de 740 lei;

– realizeaza venituri din indemnizatii de somaj;

– este titular al unei intreprinderi individuale;

– este membru al unei intreprinderi familiale;

– realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura;

– realizeaza venituri dintr-o asociere cu o microintreprindere.

In plus, persoana care, suplimentar fata de veniturile din drepturi de autor, realizeaza si venituri din salarii, pensii, somaj sau este asigurata intr-un sistem de pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din drepturi de autor.

 1. Veniturile comerciale

Sunt considerate venituri comerciale cele obtinute din activitati de comert, de productie, din practicarea unei meserii, din prestari de servicii altele decat cele din profesii liberale, din transportul de bunuri sau persoane, de agent de asigurare, precum si cele din contracte incheiate potrivit prevederilor Codului Civil, cum ar fi contracte de comision, de mandat, de reprezentare.

Prezentam in anexa si o simulare a calculului impozitului pe venit si contributiilor sociale aferente, in functie de statusul fiscal al persoanei fizice. Mentionam ca aceasta simulare este cu titlu de exemplu si se bazeaza pe informatiile detaliate ce se regasesc in raport.

Dupa cum am metionat si la capitolul 1 Consideratii generale, in cazul in care persoana fizica presteaza servicii in cadrul unei profesii sau cu ritmicitatea unei profesii (deci nu ocazionale), aceasta va avea obligatia de a se inregistra fiscal. In acest sens, persoana fizica care intentioneaza sa desfasoare activitate economica in mod independent are obligatia sa solicite inregistrarea la Registrul Comertului si autorizarea functionarii ca Persoana Fizica Autorizata.

3.1 Inregistrarea fiscala – PFA

Pentru inregistrarea fiscala, se intocmeste si se depune la administratia financiara Declaratia de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070, in termen de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei si inceperea activitatii.

Pentru incadrarea in sistemul public de pensii, PFA-ul care are obligatia inregistrarii va depune la organul fiscal Declaratia 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.

Ulterior, aceasta declaratie se va depune anual, pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs.

Venitul asigurat nu poate fi mai mic decat 35% din castigul salarial mediu brut, adica 778 lei, si nici mai mare decat 5 salarii medii brute, respectiv 11.115 lei.

3.2 Impozitul pe venit

Venitul impozabil se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla (sistem real). In acest sens, contribuabilii au obligatia sa respecte reglementarile in vigoare privind evidenta contabila, sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si celelalte documente contabile prevazute de legislatia in materie.

Venitul brut cuprinde:

– sumele incasate din desfasurarea activitatii;

– veniturile sub forma de dobanzi;

– castigurile din vanzarea activelor din patrimoniul afacerii;

– veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;

– veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata.

Nu sunt considerate venituri brute:

– aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

– sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi;

– sumele primite ca despagubiri;

– sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.

Pentru a putea fi deduse la calculul impozitului, cheltuielile efectuate trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, cele mai importante fiind urmatoarele:

 1. a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
 2. b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 3. c) sa respecte regulile privind amortizarea mijloacelor fixe.

O serie de cheltuieli sint deductibile limitat, cum ar fi cheltuielile aferente vehiculelor rutiere care nu sint utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, cheltuielile de protocol, cheltuielile cu indemnizatia de delegare/detasare, contributiile profesionale obligatorii datorate organizatiilor profesionale.

In mod similar, anumite categorii de cheltuieli sint nedeductibile, cum ar fi impozitul pe venit, sumele utilizate de persoana fizica in interes propriu sau al familiei, amenzile si penalitatile, ratele aferente imprumuturilor, cheltuielile de achizitionare a mijloacelor fixe.

Pentru anumite categorii de activitati, venitul impozabil se determina pe baza de norme de venit. Ministerul Finantelor a aprobat Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, iar directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stabilesc normele de venit pentru fiecare categorie de activitate.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari.

In plus, ei au posibilitatea sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Impozitul se datoreaza in cota de 16% aplicat asupra venitului impozabil, indiferent de modalitatea de stabilire a acestuia, in sistem real sau pe baza de norme de venit.

Un prim pas il reprezinta depunerea declaratiei 220 privind estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru anul respectiv, in 15 zile de la inceperea activitatii si apoi anual, pana la 31 ianuarie pentru anul in curs.

In baza acestei estimari, organul fiscal va emite Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, formular 260. Prin aceasta decizie, contribuabilul este informat asupra platilor pe care va trebui sa le efectueze, respectiv 4 transe trimestriale, pana la data de 25 a ultimei luni a fiecarui trimestru.

Pentru urmatorii ani, organele fiscale vor stabili platile anticipate de impozit pe baza venitului net realizat in anul precedent, cu exceptia cazului in care contribuabilul apreciaza ca va realiza venituri semnificativ diferite. In acest caz, el va depune declaratia 220 cu noile estimari.

Anual, pana in data de 25 mai a anului urmator, persoana fizica are obligativitatea intocmirii si depunerii Declaratiei anuale 200 privind venitul realizat din Romania, prin care se stabileste venitul anual impozabil datorat.

Pe baza declaratiei anuale 200, organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, emitand in acest sens Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice, formular 250. In cazul in care rezulta diferente de impozit de achitat, acestea trebuie platite in maxim 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

3.3 Contributii sociale

Persoanele fizice autorizate au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate.

Acestea datoreaza contributii sociale astfel:

– contributia de asigurari sociale in cota integrala de 31,3% aplicata asupra unui venit declarat, care nu poate fi mai mic decat 35% din castigul salarial mediu brut, adica 778 lei, si nici mai mare decat 5 salarii medii brute, respectiv 11.115 lei;

– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%, aplicata asupra diferentei dintre venitul brut realizat si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestuia, exclusiv contributiile sociale; baza de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu minim brut pe tara, 800 lei.

Persoana fizica datoreaza in cursul anului plati anticipate. Acestea se stabilesc de organul fiscal, in functie de venitul declarat pentru contributia de asigurari sociale in declaratia 600, respectiv in functie de venitul realizat (formular 200)/estimat (formular 220) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Organul fiscal va comunica persoanei fizice deciziile de impunere, Decizia 610 privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, respectiv Decizia 620 pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.

Contribuabilul are obligatia achitarii sumelor aferente, in 4 rate egale, pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. 12

La incheierea anului, pe baza declaratiei 200 privind venitul anual efectiv, se regularizeaza si suma datorata pentru contributia de asigurari sociale de sanatate. Organul fiscal va emite Decizia de impunere anuala, iar eventualele diferente trebuie achitate in maxim 60 de zile de la data primirii deciziei.

Prin exceptie, persoana care, suplimentar fata de veniturile din activitati independente, realizeaza si venituri din salarii, pensii, somaj sau este asigurata intr-un sistem de pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca PFA.

3.4 Contractele/conventiile civile

Contractele incheiate potrivit prevederilor Codului Civil se pot utiliza pentru activitati ocazionale, in masura in care serviciul prestat de persoana respectiva nu conduce la obligatia inregistrarii fiscale, sau pentru anumite tipuri de contracte, care prin natura lor ar trebui sa fie ocazionale, cum ar fi contractul de comision, de mandat, de reprezentare.

In aceasta categorie putem include si contractele de colaborare, notiune care nu se regaseste ca atare in Codul fiscal sau in Codul Civil, si pe care le putem asimila contractelor/ conventiilor civile.

In acest capitol analizam tratamentul fiscal al serviciilor prestate in cazul in care persoana fizica nu a obtinut inregistrarea fiscala.

La momentul platii venitului catre aceste persoane, societatea va face urmatoarele retineri la sursa:

– impozit pe venit in cota de 10% din venitul brut diminuat cu contributiile sociale obligatorii retinute si ele la sursa;

– contributia individuala de asigurari sociale in cota de 10,5%, aplicata asupra venitului brut realizat; suma impozabila nu poate depasi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, respectiv 11.115 lei pentru anul 2013;

– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%, aplicata asupra venitului brut realizat; in acest caz, baza de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu minim brut pe tara, actualmente 800 lei.

Societatea platitoare va retine contributiile sociale, impreuna cu impozitul pe venit, si va vira sumele la bugetul de stat pana in data de 25 a lunii urmatoare. In acelasi timp, societatea le va declara in declaratia 112.

Impozitul retinut se va declara de catre platitorul de venit si in declaratia anuala 205.

Anual, pana in data de 25 mai a anului urmator, persoana fizica are obligativitatea intocmirii si depunerii Declaratiei anuale 200 privind venitul realizat din Romania, prin care se stabileste venitul anual impozabil. Totodata se face si regularizarea impozitului de la cota de 10% impozit retinut la sursa pana la cota anuala de16%, dupa caz.

Pe baza declaratiei anuale 200, organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, emitand in acest sens Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice, formular 250. In cazul in care rezulta diferente de impozit de achitat, acestea trebuie platite in maxim 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Persoana fizica poate opta pentru retinerea impozitului ca impozit final, prin mentionarea expresa a optiunii in contractul incheiat cu societatea. In acest caz, impozitul se calculeaza in cota de 16% din venitul brut, fiind considerat impozit final.

In acest caz, persoanele fizice nu au obligatia depunerii declaratiei anuale 200.

Prin exceptie, persoana care, suplimentar fata de veniturile din conventii civile, realizeaza si venituri din salarii, pensii, somaj sau este asigurata intr-un sistem de pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din conventii civile.

Subliniem ca pentru veniturile platite persoanelor fizice care desfasoara activitati independente si sint inregistrate fiscal nu se efectueaza retineri la sursa, nici pentru impozit si nici pentru contributiile sociale. In acest caz se vor aplica prevederile de la capitolele 3.1-3.3.