201609.10
0
0

Procedurile prin care lucratorii independenti pot obtine formulare europene

by in News

In general pentru lucratorii detasati in state membre ale Uniunii Europene formularele de tip A1 sunt obtinute de catre angajator. Demersurile pentru obtinerea documentelor si pentru stabilirea carei legislatii se supune lucratorul care urmeaza sa fie detasat sunt bine cunoscute de marii angajatori sau de miciile companii care apeleaza la consilieri, dar pot induce in confuzie lucratorul independent care urmareste sa desfasoare activitatea in doua sau mai multe state membre.

Cui i se aplica aceste proceduri?

Pentru a incepe demersurile in vederea obtinerii formularelor europene necesare, lucratorul independent trebuie mai intai sa determine daca propria activitate se incadreaza sau nu in descrierea ‘activitate independent desfasurata in doua sau mai multe state‘.

Pentru determinarea acestei definitii nu se iau in calcul activitatile de mica anvergura care ocupa o parte neglijabila din timpul total de munca al persoanei in cauza sau care reprezinta o parte prea mica din castigul total. Aceste criterii de timp si rentabilitate economica sunt folosite pentru determinarea legislatiei care se aplica conform cu Regulamentul nr 883/2004.

Se considera deci ca desfasoara o activitate in doua sau mai multe state membre o persoana care nu este salariata sau angajata si obtine profituri substantiale din activitati desfasurate in mai mult de un singur stat membru.

Detasarile temporare nu sunt considerate drept activitate independent desfasurata in doua sau mai multe state, acestea intrand sub incidenta articolul 12 aliniatul 2 din regulament. Incadrarea pentru activitati independente in mai multe state este aplicabila doar persoanelor care desfasoara activitati concomitente sau alternante in mai multe state si nu celor care se deplaseaza temporar dar nu periodic intr-un alt stat.

Procedurile urmate de persoanele care desfasoara activitati in mai multe state membre

Lucratorul independent are obligatia de a se informa la institutia desemnata in statul membru de resedinta. In cazul in care persoana se adreseaza in mod eronat unei instituii dintr-un alt stat in vederea obtinerii unui formular a1 sau a altui formular necesar pentru desfasurarea activitatilor, institutia are obligatia de a notifica atat lucratorul in cauza cat si instituita abilitata din statul corect de resedinta. Pentru acest protocol se folosesc documentele electronice structurate.

Doar institutia din statul membru de resedinta are competenta de a stabili legislatia carui stat se aplica in conformitate cu procedurile prevazute in ghidurile oficiale. Dupa ce lucratorul independent incepe demersul, decizia privitoare la legislatia aplicabila este luata in urma comunicarii dintre institutia competenta din statul de resedinta si institutiile competente din statele in care urmeaza sa se desfasoare activitatea.

In prima faza institutia competenta din statul membru de resedinta ia o decizie cu caracter provizoriu care devine definitiva doar in momentul in care aceasta nu este contesta in termen de 2 luni de catre lucratorul independent care a facut solicitarea. In momentul in care legislatia aplicabila este decisa definitiv, aceasta se comunica si statelor membre implicate.

Persoana in discutie este informata cu privire la decizia definitiva de catre institutia competenta din statul a carei legislatie va fi aplicata in functie de criteriile specifice pe baza carora se face analiza si va elibera un formular A1 pe baza caruia titularul dovedeste legislatia in materie de securitate care i se aplica pe durata desfasurarii activitatilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *