Cine poate obtine formularul A1?

Formularul A1 poate fi solicitat pentru toti lucratorii care isi desfasoara activitatea intr-o alta tara membra a Uniunii Europene fata de cea de origine, atat salariati cat si lucratori independenti.

Pentru ce durata maxima poate fi eliberat formularul A1?

Formularul A1 poate fi eliberat pentru o durata maxima de 24 de luni. Ulterior, acesta poate fi prelungit pentru inca cel mult 24 de luni.

De ce sa obtineti formularul A1?

Evitarea dublei impuneri

Platiti toate contributiile sociale doar in Romania, aplicate la valoarea salariului brut platit angajatului.
Contributiile sociale incluse:

 • sanatate (CASS);
 • pensie (CAS);
 • somaj;
 • fond de accidente de munca (AMBP);
 • contributia pentru concedii si indemnizatii;
Siguranta angajatilor

Angajatii care beneficiaza de formularul A1 vor beneficia de asistenta medicala in tara in care lucreaza precum si de toate drepturile cuvenite unui angajat care a suferit un accident de munca.

Zero riscuri

Scapati de riscul de a primi amenzi usturatoare pentru fiecare angajat pentru care nu aveti formular A1.

Drepturile de pensie

La intocmirea dosarului in vederea pensionarii, persoana in cauza nu va trebui sa contacteze institutiile de securitate sociala din tarile in care a lucrat.

Documentele necesare obtinerii formularului A1

 1. certificatul de inregistrare a societatii, eliberat de catre oficiul teritorial al registrului comertului;
 2. certificatul de atestare fiscala, eliberat de unitatea teritoriala competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din care sa rezulte ca angajatorul in cauza nu are datorii la bugetul general consolidat, la data depunerii solicitarii privind determinarea legislatiei aplicabile;
  *daca agentul comercial in cauza detine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de atestare fiscala va fi eliberat de autoritatile care colecteaza contributiile sociale pentru salariatii pe care angajatorul intentioneaza sa-i detaseze;
 3. declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte numarul total de salariati incadrati cu contracte individuale de munca la data solicitarii determinarii legislatiei aplicabile, numarul salariatilor care iși desfașoara activitatea in România și numarul salariatilor detașati in alte state, insotita de alte documente doveditoare;
 4. certificatul constatator privind situatia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului comertului pentru luna in curs;
 5. situatii financiare actuale ale comerciantului din România sau din strainatate, verificate, aprobate si publicate potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul;
  *se vor prezenta ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara, precum si cele mai recente balante de verificare analitice, semnate si stampilate;
 6. declaratie pe propria raspundere a angajatorului prin care sa se ateste cifra de afaceri realizata de acesta in România si cea realizata de acesta pe teritoriul altor state, in ultimul an, respectiv de la data infiintarii, dupa caz;
 7. contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
 8. contracte comerciale care sa fie implementate pe teritoriul României in perioada pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
 9. contractul/antecontractul incheiat intre angajatorul din România si angajatorul din statul de ocupare temporara, precum si traducerea autorizata a acestuia, din care sa reiasa drepturile si obligatiile partilor contractante, misiunea de indeplinit de catre salariatii detasati, precum si perioada de executie a contractului;
 10. declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (anexa 1.1 – anexa angajator si anexa 1.2 – anexa asigurat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze), cu confirmarea depunerii/transmiterii la autoritatile fiscale;
 11. actul de identitate din România al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze temporar pe teritoriul altui stat membru;
 12. contractul individual de munca al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze pe teritoriul altui stat membru, din care sa rezulte inclusiv:
  a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata pe teritoriul altui stat membru;
  b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
  c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
  d) conditiile de clima;
  e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
  f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
  g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.
 13. adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni calendaristice, emisa de casa teritoriala de pensii competenta pentru fiecare salariat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze pe teritoriul altui stat membru;
 14. declaratie pe propria raspundere a angajatorului care sa ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicita documente portabile A1 au beneficiat sau nu de formulare E 101 si E 102, documente portabile A1; daca persoanele in cauza au beneficiat de formulare E 101 si /sau E 102, de documente portabile A1, se vor prezenta, suplimentar, la cerere, copii ale formularelor/documentelor respective;
  15. declaratie pe propria raspundere a angajatorului prin care sa ateste faptul ca:
  a) din informatiile pe care le detine, salariatul/salariatii pe care intentioneaza sa-l/i detaseze pe teritoriul altui stat membru nu inlocuiește/inlocuiesc alt/alti lucrator/i detașat/ti de același angajator sau de un alt angajator din același stat membru sau dintr-un alt stat membru,
  b) salariatul/salariatii in cauza nu a/au fost asigurat/ti in luna care precede prima zi a detașarii, la sistemul de securitate sociala al altui stat membru,
  c) perioada detașarii pe teritoriul altui stat membru, in cazul salariatului/salariatilor pe care intentioneaza sa-l/i detașeze pe teritoriul altui stat membru, nu a depașit 24 de luni calendaristice consecutive.
  Detalii privind angajatorul: numele sau denumirea firmei, codul unic de identificare (C.U.I.), adresa sediului social (strada, numar, oras, cod postal, telefon, fax, e-mail)
 15. Tipul activitatii conform codificarii CAEN:Detalii privind angajatorul in celalalt stat membru: numele sau denumirea firmei/navei, codul/codurile de identificare, adresa (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, statul membru):
  Informatii despre activitatea ce urmeaza a fi desfasurata pe teritoriul celuilalt stat membru, inclusiv locatia desfașurarii activitatii respective.

Aveti nevoie de formularul A1? Contactati-ne si va vom suna in cel mult 24 de ore.